Uptime - Cronjob đáng tin cậy

Giảm thời gian downtime, đổi hosting không cần cấu hình lại cronjob, thay thế cho Linux Cron.

Tạo tài khoản miễn phí
Website monitoring

Quý khách nên là người đầu tiên biết rằng trang web của mình đang không hoạt động! Hệ thống UptimeVN sẽ cảnh báo cho Quý khách trước bất kỳ phản hồi lỗi nào và giúp bạn tiết kiệm tiền cho Quý khách.

Cron expression chuẩn linux

UptimeVN hỗ trợ đầy đủ Cron expression được sử dụng trong các triển khai Cron phổ biến (Cronie, Vixie cron and Quartz java scheduler, v.v.)

3 cách đặt thời gian thực thi

UptimeVN cho phép người dùng chỉ định thời gian thực hiện Monitor theo ba cách: theo khoảng thời gian, theo biểu thức cron và chọn thủ công.

Thông báo qua email

Quý khách có thể thiết lập nhận Email thông báo từ UptimeVN hoặc không. Quý cũng có thể chọn điều kiện gửi Email, ví dụ: bất cứ khi nào Monitor chạy hoặc khi Monitor chạy thất bại.

Nhật ký thực thi

Nếu Ứng dụng của quý khách trả về dữ liệu (Output) trong quá trình thực thi định kỳ. Tính năng ghi nhật ký thực thi công việc cron cho phép lưu các kết quả này để kiểm tra sau này.

Lịch dự kiến

Khi Quý khách thêm một Monitor, quý khách có thể thấy danh sách ngày và giờ khi nào nó sẽ được thực hiện trong tương lai gần nhất.

Nhật ký lỗi riêng biệt

Nếu Monitor thực thi không thành công, nhật ký lỗi sẽ được lưu riêng biệt (không bị ghi đè bởi các nhật ký thực hiện thành công mới hơn), do đó quý khách có thể kiểm tra nhật ký lỗi một cách thuận tiện.

Tùy chỉnh HTTP Headers

Tuỳ chỉnh HTTP header gửi cùng với các yêu cầu HTTP Monitor của quý khách. Tùy chỉnh HTTP header có thể được sử dụng để thực hiện HTTP basic authentication, xác thực API hoặc gửi các cấu trúc đến máy chủ, v.v.

Kết hợp Regexp output

Sau khi Monitor của quý khách được thực thi và kết quả được trả về từ ứng dụng của quý khách, quý khách có thể so sánh output bằng cách sử dụng Regex, để quyết định xem việc thực thi Monitor có thành công hay không.

Cấu hình thời gian timeout

Quý khách có thể cấu hình thời gian timeout cho từng Monitor. Điều này sẽ giúp quý khách phát hiện những quá trình thực thi Monitor kéo dài bất thường và nhận thông báo nếu cần.

Múi giờ tuỳ chỉnh

Quý khách có thể cập nhật múi giờ trong tài khoản của mình để phù hợp với múi giờ của chính bạn, khi đó thời gian thực thi Monitor sẽ phù hợp với múi giờ tùy chỉnh.

Không cần cài đặt

Quý khách không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào (Cron, Crontab, task scheduler, v.v.) trên máy chủ. Giúp bạn sẽ quản lý công việc cron của mình trong giao diện web.